Caretakers of the Enviroment International

Teacher training course

CEI Poland is organizing Teachers Training Course for teachers from Poland and abroad, from 6th to 10th of November this year. The aim of the five-day course is to present methods for creating student activity and promoting good practices in environmental education.

This is one of the tasks under the ERASMUS+ project „EduCO2cean – STS Education models to transmit to society the challenge of global change in the ocean”, coordinated by the ASPEA (CEI Portugal), in collaboration with the University of Vigo Spain, Ciencia Viva Portugal, Marine Alliance for Science and Technology for Scotland, CEI Poland and schools in Portugal, Spain and Poland. The aim of the five-day course is to present methods for creating student activity and promoting good practices in environmental education. Classes will be conducted in English and Polish language, 8 hours a day, by academic staff of the University of Silesia. The partner is the Scientific Information Center and the Academic Library in Katowice, and the event is covered by the Honorary Patronage of the President of the City of Katowice and the Dean of the Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia.

Attenders from abroad will visit the Botanical Garden in Mikołów, the Science and Technology Park EURO CENTRUM in Katowice and the Park Śląski in Chorzów.

Welcome. Free entrance.
Due to the limited number of places, please register in advance by October 31, 2017. To register, simply send an email to sekretariat@klo.katowice.pl, giving your name and surname, the name of the school / organization, and specify in what you want to attend: in lectures only, in seminars only, in both.
https://www.caretakers4all.org/articles/read/12/teachers-training-course

Teacher Training Course
CINiBA, Katowice November 6 – 10 2017

Monday, November 6th

9.00 – 13.00: Opening lectures:

Climate change. It’s the oceans, stupid!

Marcin Popkiewicz – writer, researcher, manager, translator, lecturer and author of hundreds of articles on climate change, resources and energy

10:30: Coffee break

Neurobiology of interest, or what makes us curious?

Marek Kaczmarzyk, Ph.D. – University of Silesia, Faculty of Biology and Environmental Protection, biologist, educator

13.00 – 15.00: Lunch time

15.00 – 19.00: Ecology and the mystery of life on Earth (English group)

Prof. Piotr Skubała, Ph.D. – University of Silesia, Faculty of Biology and Environmental Protection, ecologist, acarologist, environmental activist and educator

15.00 – 19.00: Overconsumption as a key factor in climate change (I part) (Polish group)

Ryszard Kulik, Ph.D. – Council of All Beings, psychologist, environmental activist and educator

16:30: Coffee break

 

Tuesday, November 7th

9.00 – 13.00: Climate in film images – a psychological workshop (I part) (English group)

Agnieszka Skorupa, Ph.D. – University of Silesia, Institute of Psychology, psychologist, educator

9.00 – 13.00: Ecology and the mystery of life on Earth (Polish group)

Piotr Skubała

10:30: Coffee break

13.00 – 15.00: Lunch time

15.00 – 19.00: Overconsumption as a key factor in climate change (I part) (English group)

Ryszard Kulik

15.00 – 19.00: Climate in film images – a psychological workshop (I part) (Polish group)

Agnieszka Skorupa

16:30: Coffee break

 

Wednesday, November 8th

9.00 – 13.00: Visit in the Botanical Garden in Mikołów-Mokre

13.00 – 15.00: Lunch time

15.00 – 19.00: Overconsumption as a key factor in climate change (II part) (English group)

Ryszard Kulik

15.00 – 19.00: Climate in film images – a psychological workshop (II part) (Polish group)

Agnieszka Skorupa

16:30: Coffee break

 

Thursday, November 9th

9.00 – 13.00: Visit in EuroCentrum Science and Technology Park, Katowice, Lunch

15.00 – 19.00: Climate in film images – a psychological workshop (II part) (English group)

Agnieszka Skorupa

15.00 – 19.00: Climate and oceans – new alternative methods of environmental education (Polish group)

Piotr Skubała

16:30: Coffee break

 

Friday, November 10th

9.00 – 13.00: Climate and oceans – new alternative methods of environmental education (English group)

Piotr Skubała

9.00 – 13.00: Overconsumption as a key factor in climate change (II part) (Polish group)

Ryszard Kulik

10:30: Coffee break

15.00 – 19.00: Visit in the Silesia Park, Chorzów, Course dinner in “Łania”

CEI – PL organizuje w Katowicach w dniach 6 – 10 listopada 2017 r. Teacher Training Course – pięciodniowe seminarium szkoleniowe dla nauczycieli z województwa śląskiego i zagranicy, poświęcone przekazaniu rzetelnej wiedzy oraz zagadnieniom kreowania aktywności i stosowania dobrych praktyk w edukacji ekologicznej. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Do uczestnictwa zaproszeni są śląscy nauczyciele, udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestniczyć w nim będą także nauczyciele i naukowcy z krajów partnerów. Na inaugurację seminarium zaplanowano wykłady ekspertów w dziedzinie wiedzy na temat zmian klimatu i metodologii w edukacji ekologicznej . Szkolenie w formie seminariów poprowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Goście z zagranicy odwiedzą Ogród Botaniczny w Mikołowie,  Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM w Katowicach oraz Park Śląski w Chorzowie.

Kurs treningowy dla nauczycieli w Polsce – Katowice – 6 do 10 listopada 2017

Poniedziałek, 6 listopada 2017

9.00 – 13.00: Wykłady inaugurujące:

Zmiany klimatu. To jest Ocean, głupcze!

Marcin Popkiewicz – pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca i autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów naturalnych i energii

10:30: przerwa kawowa

Neurobiologia, czyli co nas zaciekawia?

dr Marek Kaczmarzyk – Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, biolog, edukator

13.00 – 15.00: przerwa obiadowa

15.00 – 19.00: Ekologia i tajemnica życia na Ziemi (grupa angielska)

prof. dr hab. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, ekolog, akarolog, działacz na rzecz ochrony środowiska, edukator

15.00 – 19.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część I) (grupa polska)

dr Ryszard Kulik, psycholog, trener, aktywista ekologiczny, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

16.30: przerwa kawowa

 

Wtorek, 7 listopada 2017

9.00 – 13.00: Filmowe obrazy klimatu – warsztat psychologiczny (część I) (grupa angielska)

dr Agnieszka Skorupa – Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, psycholog, edukator

9.00 – 13.00: Ekologia i tajemnica życia na Ziemi (grupa polska)

prof. dr hab. Piotr Skubała

10:30: przerwa kawowa

13.00 – 15.00: przerwa obiadowa

15.00 – 19.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część I) (grupa angielska)

dr Ryszard Kulik

15.00 – 19.00: Filmowe obrazy klimatu – warsztat psychologiczny (część I) (grupa polska)

dr Agnieszka Skorupa

16.30: przerwa kawowa

 

Środa, 8 listopada 2017

15.00 – 19.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część II) (grupa angielska)

dr Ryszard Kulik

15.00 – 19.00: Filmowe obrazy klimatu – warsztat psychologiczny (część II) (grupa polska)

dr Agnieszka Skorupa

16.30: przerwa kawowa

 

Czwartek, 9 listopada 2017

15.00 – 19.00: Filmowe obrazy klimatu – warsztat psychologiczny (część II)  (grupa angielska)

dr Agnieszka Skorupa

15.00 – 19.00: Klimat i oceany – nowe alternatywne metody w edukacji ekologicznej (grupa polska)

prof. dr hab. Piotr Skubała

16.30: przerwa kawowa

 

Piątek, 10 listopada 2017

9.00 – 13.00: Klimat i oceany – nowe alternatywne metody w edukacji ekologicznej (grupa angielska)

prof. dr hab. Piotr Skubała

9.00 – 13.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część II) (grupa polska)

dr Ryszard Kulik

10:30: przerwa kawowa

The lecture by dr Marek Kaczmarzyk

Seminar by dr Ryszard Kulik – Polish group

Seminar by prof. Piotr Skubała – foreign group

Seminar by dr Agnieszka Skorupa – foreign group

Visit in the Botanical Garden in Mikołów

Visit in the Euro-Centrum Science and Technology Park in Katowice

Visit in Park Śląski – center for environmental education

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply