Caretakers of the Enviroment International

Closing ceremony for film contest

Film Contest

In Thursday September 21, we had the closing ceremony of the contest on short film about spreading of information about the state of the ocean and the resulting threats. The ceremony was attended by Mrs. Barbara Lampart, the Head of the Department of Environmental Design, from City Hall of Katowice.

In May and June, 7 teams of students from 4 schools participating in the Educo2cean project: 7 students team from X LO and 4 teams from ZKSO from Katowice, 7 people team from PZS No. 2 from Pszczyna and 6 pupils team from ZS SRK from Wodzisław, have produced 7 films.
All the films were very interesting. The jury composed of prof. Piotr Skubała from UŚ, dr Agnieszka Skorupa from UŚ, dr Ryszard Kulik from the Studio for All Beings, and dr Antoni Salamon from CEI Poland decided to award three films:
Reducing of Carbon Dioxide Emissions (by Wiktor Sawicz et al., ZKSO);
Fish and fish (by Adam Syrek and others from X LO);
Effects of Climate Change Oceans (by Maria Modrzyk et al., ZKSO).

Congratulations to the authors of the awarded films, the recognition and thanks to all the teams. All films are very good. All participants of the competition received prizes or gifts, founded by the city of Katowice.

 

Konkurs filmowy

W czwartek, 21 września, odbyła się ceremonia zakończenia konkursu na krótki film o rozprzestrzenianiu informacji o stanie oceanu i wynikających z niego zagrożeniach. W uroczystości wzięła udział pani Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, z Urzędu Miasta Katowic.

W maju i czerwcu 7 drużyn studentów z 4 szkół uczestniczących w projekcie Educo2cean: 7 uczniów z drużyny X LO i 4 drużyny z ZKSO z Katowic, 7 osób z drużyny PZS nr 2 z Pszczyny i 6 uczniów z ZS SRK z Wodzisław wyprodukował 7 filmów.

Wszystkie filmy były bardzo interesujące. Jury w składzie prof. Piotr Skubała z UŚ, dr Agnieszka Skorupa z UŚ, dr Ryszard Kulik ze Studia dla Wszystkich istot i dr Antoni Salamon z CEI Poland postanowił nagrodzić trzy filmy:
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (Wiktor Sawicz i in., ZKSO);
Ryba i rybka (autorstwa Adama Syreka i innych z X LO);
Efekty zmian klimatu oceanów (autor Maria Modrzyk i wsp., ZKSO).

Gratulacje dla autorów nagrodzonych filmów, uznanie i podziękowania dla wszystkich zespołów. Wszystkie filmy są bardzo dobre. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody lub upominki, ufundowane przez miasto Katowice.

Common picture of the authors and producers of films

The winners

Diplomas and gifts

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply