Caretakers of the Enviroment International

Learning activities on change in the ocean

On April 7, a meeting of students participating in the project EDUCO2CEAN took place in Szramek High School in Katowice.

Teams of students along with teachers from four secondary schools from Katowice, Pszczyna and Wodzisław presented what they have done so far in the project, and take part in learning activities.
Participants of the meeting listened to the lecture of prof. Piotr Skubała on the theme: “Ocean and climate change. Does life in the oceans go into a phase of extinction?” The presentation of the Greenhouse Effect was also presented by dr Antoni Salamon. 39 people participated in the meeting.

 

Zajęcia edukacyjne na temat zmiany stanu oceanu

7 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie EDUCO2CEAN, w Zespole Katolickich Szkół Ogólnokształcących im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach.

Zespoły uczniów wraz z nauczycielami z czterech szkół średnich z Katowic, Pszczyny i Wodzisławia zaprezentowały dotychczasowe osiągnięcia projektu i wzięły udział w zajęciach edukacyjnych.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof. Piotr Skubały na temat: “Ocean i zmiana klimatu, czy życie w oceanach przechodzi w fazę wymierania?” Prezentację efektu cieplarnianego przedstawił dr Antoni Salamon. W spotkaniu wzięło udział 39 osób.

Lecture

After lecture

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply